Публична лекция на Доц. Радосвета Уелс на тема: ЗАЩО СПЕШНА МЕДИЦИНА? Преди, сега и утре

Уважаеми колеги и студенти,

От името на Академичното Ръководство на МУ-Пловдив Ви каним на публична лекция на Доц. Радосвета Уелс ( Residency Program Director; Department of Emergency Medicine; Texas Tech University; Health Sciences Center, El Pasо, USA)

Тема на лекцията:

ЗАЩО СПЕШНА МЕДИЦИНА?
Преди, сега и утре

Спешна медицина в САЩ:
– история, правни и бизнес аспекти
– образование и обучение
– реалността на спешната медицина

Дата: 2 март 2023 г.
Аудитория II, 11:00 ч.

Очакваме Ви!
ЦПО § МСТЦ
МУ-Пловдив