Публична лекция на проф. Дан Грийнберг в МУ – Пловдив

Професор от Израел, специалист по управление на здравните системи,
с публична лекция в МУ – Пловдив


Проф. Дан Грийнберг от Университета „Бен Гурион“ в Негев, Израел ще изнесе пред академичната общност на Медицински университет – Пловдив публична лекция на тема „Much cheaper, almost as good: Maximization of population health outcomes under a restricted budget“.

Проф. Грийнберг е ръководител на Катедрата по управление на здравните системи към
Университета „Бен Гурион“ в Негев, Израел.
От 2008 г. преподава и към Университета „Тафтс“ в Масачузетс, САЩ. Научните интереси на проф. Грийнберг включват икономическа оценка на здравните технологии, иновации в здравеопазването и изследване на здравните резултати. Автор е на над 90 публикации в престижни международни издания и е главен редактор на официалните списания на Международното дружество по фармакоикономика и изследване на здравните резултати.

Лекцията ще се проведе на 23 февруари 2018 г. (петък) от 14.30 часа в Аудитория 1 на Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А.