Публична онлайн лекция на проф. д-р Николай Бояджиев, дм 28 април от 18:00 ч.Асоциацията на студентите медици – Пловдив организира лекция на проф. д-р Николай Бояджиев, дм, признат специалист в областта на физиологията и спортната медицина, който ще сподели своя дългогодишен професионален опит и ще даде съвети за разумно спортуване.

Лекцията ще се проведе в GoToMetting
Код за присъединяване: 485-977-141