Публична защита на студентски презентации
Катедра „Медицинска биология“ организира публична защита на студентски презентации по актуални биомедицински проблеми на английски език. Традиционното за катедрата събитие ще се проведе на 10 май 2024 г. във втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив от 16.30 ч. Своя оригинален поглед ще представят студентите Ways Ramadan, Al-Mamoon Ghrairi, Abena Tiwaa, Ovanes Muradyan and Zdravko Ivanov, които са избрали следните теми:

∙ Neurodegenerative diseases – Molecular Mechanisms
∙ Cancer: the perfect evolution
∙ Autoimmune Diseases: “The Betrayal of the Immune System?”
∙ Regenerative medicine- are we doomed to enternal life?
∙ Autism related changes in COX-2

Презентациите са подготвени под ръководството на преподавателите и консултантите гл. ас. Мария Гевезова, дб; гл. ас. Яна Феодорова, дб; ас. Цветомира Иванова, дб и гл. ас. Йордан Сбирков, дб.

За публиката са предвидени забавна игра и изненади.