Публична лекция на тема: Uses of Epidemiology – Ползите от епидемологията

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че на 21 февруари 2014 г. гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде д-р Едмънд Джесъп от Великобритания, който е преподавател в областта на общественото здраве и експерт по редки болести към Европейската комисия.

 Д-р Джесъп ще изнесе публична лекция на тема: Uses of Epidemiology – Ползите от епидемологията.

Лекцията ще се състои от 15:00 до 16:00 ч. в Аудитория № 4 в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив.

Каним всички заинтересовани да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД