Публична покана ID 9010549 – Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (корпусна мебел) за нуждите на МУ Пловдив