Публични презентации на студенти по биомедицински теми

Публичната защита на студентски презентации по актуални биомедицински проблеми беше организирана за 11-ти пореден път от катедра „Медицинска биология“. Под ръководството на своите преподаватели и консултанти: гл. ас. Мария Гевезова, дб; гл. ас. Яна Феодорова, дб; ас. Цветомира Иванова, дб и гл. ас. Йордан Сбирков, дб, студентите от първи курс Уейс Рамадан, Ал-Мамуун Граири, Абена Тива и Ованес Мурадян представиха своите разработки пред преподаватели, колеги и приятели. Студентът от 6 курс Здравко Иванов изнесе кратък доклад, в които сподели част от резултатите от научен проект на катедрата, в който участва. Сред присъстващите бяха и ученици от пловдивски училища, с интереси в областта на биологията и медицината. Наред със забавните игри и награди, за доброто настроение на публиката се погрижиха и Диана Калофова, Екатерина Кисова и танцьорите от танцов състав „Каламатица“.
Катедра „Медицинска биология“ се надява традиционният интерес към науката, представен по нестандартен и непринуден начин, да продължи да привлича все повече млади и мотивирани хора.