Публични презентации на студенти от Подготвителен, I-ви, II-ри и IV-ти курс – 18.05.2012 г.

Публични презентации на студенти от Подготвителен, I-ви, II-ри и IV-ти курс – 18.05.2012 г.