Работа в Германия на лекари и студенти, завършили медицина.

Уважаеми представители на Академичния състав,Уважаеми студенти,

Отдел Международно сътрудничество Ви информира за услуги, предлагани от посредническа агенция Hartmann-Ärztevermittlung за наемане на работа в Германия на лекари и студенти, завършили медицина.

За повече информация, моля посетете сайта на агенцията: http://www.hartmann-aerztevermittlung.de/index.html

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД