IMG_44104

Работен семинар в МУ – Пловдив „Политика и финансиране на иновациите и научните изследвания в ЕС за периода 2021-2027“