IMG_5261-A_800x120019

Работна среща с представители на Изпълнителната агенция на ОП  НОИР с бенефициентите по Проект ПЕРИМЕД за напредъка на проекта, 5  февруари 2019 г. в МУ - Пловдив