Ръководства за потребителя на AccessMedicine и AccessPharmacy

Бъдете още по-успешни с интерактивните колекции по медицина и фармация!

В подкрепа на обучението по медицина и фармация през 2020 г. МУ – Пловдив абонира интерактивните образователни колекции AccessMedicine и AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill.
Студентите и преподавателите имат възможност да ползват безплатно водещи учебници; инструменти за учене и проверка на знанията – въпроси и отговори, флашкарти, игри, клинични случаи; лекарствена база данни; мултимедийна библиотека и др.
Достъпът се осъществява от университетската мрежа и отдалечено от персонални устройства.
На новите потребители БИЦ предлага следните кратки ръководства:
Ръководство за потребителя на AccessMedicine
Ръководство за потребителя на AccessPharmacy