Ръководство на Oбщото събрание, Aкадемичен съвет и Kонтролен Съвет на МУ – Пловдив избрани на общо събрание от 14.07.2015.г

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

избрано  на 14.07.2015 г.  за мандат 2015 – 2019 г.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ   проф. д-р Мая Богданова Кръстева, дм – председател проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм – зам.председател

  

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

избран на Общо събрание на 14.07.2015 г.  за мандат 2015 – 2019 г.

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ   чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн  – Ректор проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм доц. д-р Благой Иванов Маринов, дм проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм проф. д-р Мария Петрова Куклева, дмн проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм проф. д-р Иван Янков Дечев, дм проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн проф. д-р Федя Петров Николов, дм проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дмн проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм доц. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм доц. д-р Бенямин Леон Анави, дм проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм проф. д-р Нели Петрова Сивкова, дм доц. Людмил Каменов Луканов, дх проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм доц. д-р Евгений Калев Мошеков, дм д-р Анелия Веселинова Биволарска, дм д-р Стоян Симеонов Новаков д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм д-р Тихомир Цветков Боев д-р Евгения Иванова Бацелова Костадин Рангелов Костадинов – студент д-р Таня Павлова Божкова – докторант д-р Мина Илиева Иванова – докторант Васил Иванов Гривнев – студент д-р Кети Стоянова Йовчева – докторант Боряна Миткова Чафадарова – студент

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

избран на Общо събрание на 14.07.2015 г.  за мандат 2015 – 2019 г.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ   доц.д-р Владимир Николов Сираков, дмн – председател проф.д-р Йорданка Димитрова Милчева- Стоилова, дм  – зам.председател Благовест Пешков Петров, студент – член