Ръководството на Фонд „Научни изследвания“ гостува в МУ – Пловдив на 13.06.2018 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми Отговорници по НИД,
Уважаеми докторанти,

На 13.06.2018 г. от 11:30 ч. в Аудиторен комплекс – V аудитория на МУ-Пловдив гостува ръководството на Фонд „Научни изследвания“ с екип от Фонда с информация за нова програма, в която България е легитимен участник от м. май 2018 г. (ERA-NET) и предстоящата конкурсна сесия на EuroNanoMed III.

Екипът на Фонд „Научни изследвания“ се представя от:

– Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Председател на Изпълнителния съвет на ФНИ
– Проф. д-р Веселин Брезин – Управител на Фонд „Научни изследвания“
– Проф. д-р Диана Илиева Копева – Член на Изпълнителния съвет на ФНИ
– Д-р Милена Александрова – Координатор на програма ERA-NET

Срещата е за цялата Пловдивска научна общност (университети, колежи, звена на БАН и други научни организации). Представителите на ФНИ са отворени за дискусия по текущи въпроси към Фонда, в т.ч. предстоящите конкурсни сесии за научни проекти на ФНИ.

Отправяме любезна покана за присъствие и активно участие към представителите на Академичния състав и всички заинтересовани и ангажирани с научно-изследователска и проектна дейност представители на институцията.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Зам.-ректор по НИД
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД