Ръководството на НПСС на посещение в Медицински университет – Пловдив. Обсъждат дистанционното обучение

Медицинският университет в гр. Пловдив беше домакин на работна среща на ръководството на НПСС с ректорското ръководство на МУ-Пловдив.
На срещата, която беше проведена в града под тепетата, четвъртък, 11 Юни 2020 година, домакини бяха академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив.

Още в началото на срещата проф. Мурджева – ректор на висшето училище изрази благодарността си от добрата работа и синхрон между ректорското ръководство и Студентския съвет, отправяйки лични благодарности към председателя на структурата Йозлем Кюлджева.

В своето обръщение към академичното ръководство, председателят на НПСС Даниел Парушев поздрави ректора и студентското представителство за усилията им да водят добър диалог в полза на студентската общност.


В хода на разговорите, ректорът на МУ-Пловдив запозна представителите на ръководството на НПСС със структурата на висшето училище и актуалната обстановка с провеждането на лекции и изпити с отдалечен достъп. Тя сподели пред представителите на студентите, че МУ-Пловдив е разработвал отделни модулни компоненти и интернет решения за подобряване на образователната среда и възможности още преди обявяването на извънредното положение. Това от своя страна е създало предпоставка университетът да се адаптира бързо в епидемичната обстановка, споделяйки, че „случайността помага на подготвените умове”.

Проф. Мурджева сподели, че добрата работата със Студентския съвет е създала механизъм за сътрудничество, който да отстранява лошите практики във висшето училище.
От ръководството на Медицински университет – Пловдив изложиха виждането си, че дистанционното обучение дава добри показатели за обучението в теоретичната част.
В условията на епидемична обстановка от ВУ съвместно със Студентски съвет се похвалиха за проведено регулярно проучване, което дава изключително добри показатели за средата на обучение с отдалечен достъп.

Зам.-ректорът Проф. Иван Иванов сподели също пред студентите опита си от прилагането на андраготиката сред преподавателския екип на висшето училище, което не само надгражда компетенциите на обучителите, но и подобрява качеството на обучение.
Зам.-председателят на НПСС Лидия Даскалова обърна внимание положените усилия и видимите резултати от всичко свършено и повдигна темата за Наредба №1, която засяга специализантите по медицина.

В резултат на проведената дискусия ректорското ръководство и представителите на студентите се обединиха във вижданията си, че трябва да бъдат положени общи усилия за обективното отразяване на проблемите, с които се сблъскват специализантите по медицина от цялата страна. Двете страни се разбраха, че в следваща среща ще започне съвместна работа между всички представители на ръководствата на висшите училища и НПСС по темата.

Сред поставените теми на обсъждане бяха още Еразъм+ и драстичното увеличаване на таксите за платено обучение във висшите училища.
Ректорското ръководство на МУ-Пловдив заяви готовността за подкрепа към НПСС и студентите на МУ-Пловдив в евентуални разговори с образователното министерство, които да доведат до реални резултати и разбиране, че увеличаването на таксите е прекалено високо. От своя страна Йозлем Кюлджева от Студентски съвет на МУ-Пловдив заяви, че това увеличение би следвало да бъде взето предвид за новопостъпващите студенти, като отбеляза, че в някои специалности увеличението е с почти 40%. Това в медицинските специалности е драстично увеличение в размер от 3000лв и повече.

В края на своята среща двете страни се разбраха, че ще поддържат активен диалог и ще продължат консултации по общи инициативи, които да подобрят образователната среда за студентите.
Председателят на НПСС Даниел Парушев изрази задоволството си от проведената среща, като коментира, че основополагащо в успеха на Медицински университет – Пловдив е добрата комуникация и подход между академичното ръководство и студентското представителство.

В рамките на срещата от страна на НПСС участваха Даниел Парушев – председател на Национално представителство на студентските съвети и представител на УНСС, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на СУ „Св. Климент Охридски”, Нора Ангелова – член на ИС на НПСС и представител на ХТМУ, Йозлем Кюлджева – председател на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив и председател на КС на НПСС.

Изсточник: www.studsavet.bg
Автор: Мариян Ников