Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“-ЕАД, Пловдив търси ДОБРОВОЛЦИ , които да подпомогнат работата на Клиниката по Инфекциозни болести

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД


4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 602911, Факс: +359 32 644 058

ДО
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТАЖАНТ-ЛЕКАРИ /СЕСТРИ И СТУДЕНТИ В
МУ, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с Covid-19 и необходимостта от разкриване на допълнителен блок към Клиника по Инфекциозни болести, Ви информирам:

1. Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“-ЕАД, Пловдив търси ДОБРОВОЛЦИ (лекари, стажант-лекари/сестри, студенти от всички факултети на МУ), които да подпомогнат работата в клиниката.

2. Същите могат да работят в инфекциозен блок без обслужване на пациенти с Covid-19 или в блок с такива пациенти (по избор)

3. Доброволците ще бъдат допълнително обучени от професионалисти за работа с общи инфекциозни заболявания.

4. За всички ще бъдат осигурени индивидуални предпазни средства.

5. Периодът на доброволчество на стажантите (МФ, МК) ще им бъде признат като стаж.

6. Доброволците от МФ и МК могат да бъдат назначени като здравни асистенти на трудов договор с УМБАЛ „Свети Георги“,

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И КООРДИНАТОР на желаещите доброволци:
доц. Бойкинова, дм
e-mail: [email protected]

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив