Районната колегия на БЛС – Пловдив апелира за помощ с допълнителен персонал стажант-лекари и студенти по медицина