Районната колегия на Българския лекарски съюз се срещна със студенти медици

Какво е да си общопрактикуващ и семеен лекар, какви са изискванията за разкриване на самостоятелна практика разясни пред студенти медици д-р Георги Цигаровски, дм – председател на Районната лекарска колегия в Пловдив и представители на управителния съвет на БЛС.

Инициативата бе поредното информационно събитие с представители на съсловните организации, провеждани от Алумни клуба на Медицински университет – Пловдив и подкрепени от отдел „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“. Втората менторска среща от поредицата „Дипломирах се! А сега накъде?“ бе насочена към студентите по медицина.
Те получиха важни насоки за ролята на съсловната организация и съвети за бъдещата си реализация.

Една от най-големите трудности пред младите лекари са възможностите за специализация. Конкретните стъпки при избор специализация разясни проф. д-р Силвия Цветкова, дм – зам.-ректор по следдипломно обучение. Тя поясни, че за всяка специалност има одобрена от Министерството на здравеопазването учебна програма, в която се описват продължителността, нужните теоретични знания в края на специализацията, участието на специализанта в определени процедури, нужните лекционни курсове и конспект за държавен изпит. Контролът на практическото и теоретичното обучение се осъществява от ръководителя на специализанта – това е лекар с минимум 5-годишен стаж по специалността.

Възможностите да специализират в болничната помощ разясниха пред студентите представители на университетски болници от Пловдив.