„Раждане в Метавселената и деца-роботи помагат на бъдещи лекари в Пловдив“ – БНТ2 за иновативните методи на обучение в МСТЦ на МУ-Пловдив