РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТИТЕ ПО БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЕТИКА И СКУЛПТИРАНЕ