WHO

Разпространение на коронавирус (covid-19): права, роли и отговорност на здравните работници, включително ключови съображения за безопасността и здравето