Таблица за самооценка по ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7.1.МЕДИЦИНА (медико-биологични) и 7.4.ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Таблица за самооценка по ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7.1.МЕДИЦИНА (медико-биологични) и 7.4.ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ