Извадка от Правилника – IV.Условия и ред за заемане на академична длъжност „Доцент“ в МУ – Пловдив

Извадка от Правилника – IV.Условия и ред за заемане на академична длъжност „Доцент“ в МУ – Пловдив