Публични лекции

Име Тема Дата Час Място
доц. Даринка Димитрова „Фармакологията в художествената литература“ 23.05.2024 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Катя Дойкова, дм „Подобряване качеството на образно-диагностичния процес в медицинската практика“ 13.05.2024 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Младен Дойков, дм „Съвременно лечение на бъбречно-каменната болест“ 09.05.2024 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Христина Златанова „Лекарствата в условията на нулева гравитация“ 07.03.2024 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Владимир Андонов , дм „Епидемиология на алкохолното чернодробно увреждане“ 04.12.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Елена Фиркова, дм „Пародонтална и пери-имплантна регенерация чрез тъканно инженерство“ 20.11.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм „Фамилна хиперхолестеролемия – вчера, днес и утре“ 26.10.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Благовеста Янева, дм „Водите за уста и денталното здраве“ 26.10.2023 12:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Георги Томов, дм/td>

„Хологеном и орално здраве“ 26.10.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Илияна Пачева, дм „Нарушения в ранно детско развитие през XXI век“ 23.10.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Мария Спасова, дм „Прицелна и имунотерапия в детската онкология-кой, защо и как? 25.09.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Иван Янков, дм „Ентерално хранене при дец-настояще и перспективи“ 21.09.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Кристина Килова, дм „Тенденции в развитието на компютърните технологии и дигиталните иновации в здравеопазването“ 14.09.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Слави Делчев „Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция“ 26.06.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм „Асиметрията – израз на несъвършенство или не“ 19.06.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Мария Шиндова „Мобилните технологии в полза на детската дентална медицина“ 08.06.2023 12:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Бойко Атанасов, дм „Миниинвазивна хирургия – минало, настояще и бъдеще“ 01.06.2023 13:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Николина Милчева „Светът на наночастиците“ 22.05.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Мария Токмакова, дм Полови различия при сърдечна недостатъчност 11.05.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Проф. д-р Ани Кеворкян, дм „Хепатит Е -заболяването с две лица“ 06.04.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Станислава Иванова, дф „Адаптогени“ 27.03.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Веселина Горанова „Диагноза:AL-амилоидоза. А сега на къде?“ 20.03.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Кирил Гавазов „История на химията и нейните връзки с фармацията“ 06.03.2023 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Веселин Попов, дм „Лъчелечение – традиции и иновации“ 23.01.2023 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Стоилка Мандаджиева „Предизвикателствата на спирометрията“ 19.12.2022 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Ралица Райчева „Решения на висока скорост – достъп до иновативни онкологични терапии“ 19.12.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. Ангел Джамбов ,дм, дмн „Експозомът през ранния живот и детското здраве“ 15.12.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм „Привързаност и конфликтна динамика“ 12.12.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. Д-р Петър Антонов „Урология на бъдещето“ 01.12.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Севдалина Ламбова „Изкуството на капиляроскопиятао“ 24.11.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Юлия Пеева „Усмивката- дар или отговорност?“ 17.11.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Росица Каралилова „Може ли ултрасонографията да е универсалният биомаркер в ревматологията?“ 14.11.2022 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. д-р Севдалина Кандиларова „Образът на депресията“ 10.11.2022 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. Елисавета Апостолова, дм „Модели на зависимост при експериментални животни“ 30.06.2022 11:00 Teams
Доц. д-р Георги Славов, дм „Множествена склероза-етиологична хипотеза“ 16.07.2021 11:30 ZOOM
Meeting ID:
837 0341 5901
Passcode: 1wzZiW
доц. д-р Димитър Николов, дм „Диабетна нефропатия“ 28.06.2021 12:00 Втора аудитория, АК
Проф. д-р Заприн Въжев, дм „ЕКМО – в условията на КОВИД 19“ 31.05.2021 14:00 Втора аудитория,АК; ZOOM
доц. Илия Биволарски „Предизвикателства на дистанционното обучение по патология“ 25.05.2021 11:00 Microsoft Teams
доц. Петър Николов „Ендотелна дисфункция и коронарна болест“ 21.05.2021 13:00 Microsoft Teams
доц. д-р Даниел Дойков, дм „Приложение на изкуствения интелект в чернодробната еластография“ 20.05.2021 14:00 Zoom Meeting
Meeting ID: 881 902 4417
Passcode: 111111
доц.Иван Балтаджиев „Кърлежови петнисти трески-нерешени проблеми и предизвикателства“ 04.05.2021 16:00 MS Teams
Доц. Пламен Стоянов, дб Водораслите и техния потенциал за биотехнологично и фармацевтично приложение 22.04.2021 11:00 MS Teams
Доц. Токмакова “Лечение на синдром на карпалния канал“ 16.04.2021 11:00 Zoom Meeting
Meeting ID
74730910803
Passcode: P9Y0b5
доц. Момчил Мавров „Възникване и роля на правото на информирано съгласие в здравеопазването“ 26.03.2021 13:00 Zoom Meeting
Meeting ID
471 885 7758
проф. Анастасия Тренова „Невроимунни заболявания в ситуации, които пренастройват имунната система“ 24.03.2021 11:00 Zoom Meeting
Meeting ID
94590904289
Passcode 710545
доц.Десислава Бакова, дм „Съвременни измерения на рехабилитацията“ 19.03.2021. 14:00 Zoom Meeting
Meeting ID 471 885 7758
доц.Даниела Кафалова „Специфика на терапията и ролята на фармацевта при педиатрични пациенти с астма“ 17.03.2021 11:00 Покана
Доц. Милена Сандева „Раждане-изгубихме ли магията между страха, предразсъдъците и скалпела.“ 11.03.2021 14:00 Zoom Meeting
Meeting ID : 4718857758
Passcode: 215083
доц.Красимира Енева, дм „Алиментарни паразитози – епидемиологични аспекти и превенция „ 04.03.2021 11:00 TEAMS
проф. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм Физиотерапевтични възможности при нарушения на темпоромандибуларна става 16.02.2021 14:00 Zoom Meeting
Meeting ID: 91902846107
Passcode: 741042
Доц. д-р Нина Мусурлиева, дм „Практика или изключение са действията с нежелани последствия в денталната практика.“ 05.02.2021 11:30 Zoom Meeting
Meeting ID: 73220173669
Passcode: Aq0GD1
проф.д-р Ростислав Костадинов, дм Инфомационно-комуникационните технологии в медицинското осигуряване на бедствените ситуации 01.02.2021 14:00 Zoom meeting
Meeting ID: 97456486253
доц. Димитър Мирчев, диф Философска антропология- основи и перспективи. 22.01.2021 13:00 Teams
доц.Д-р Георги Искров Достъп до генни терапии: здравно-икономически анализ и ключови въпроси 03.11.2020 11:00 Zoom meeting
Meeting ID: 86746587781Passcode: 247559
доц. Венцислав Джурков Кръвоизливи от горния отдел на
храносмилателния тракт при пациенти с
чернодробна цироза.
16.11.2020 14:00 Zoom meeting
Meeting ID: 94606726204Passcode: Pa4EDE
доц.Надя Пенкова Гастроинтестинален тракт-познат и не съвсем… 05.11.2020 14:00 Teams

код:
j8ye1ig

доц. д-р Стоян Новаков, дм Анатомични вариации при човека 03.11.2020 14:00 Teams

код:
kk1uaj3

доц.Димитър Шопов Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на болничната помощ в Р.България. 23.03.2020 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Диян Славчев Технологиите вчера, днес и утре 13.02.2020 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. д-р Ангелина Влахова, дм „CAD / CAM имплантологично планиране за неподвижно зъбопротезиране с 3D принтирани хирургични водачи“ 10.02.2020 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. д-р Станислава Харизанова, дм „Хигиена-наука, без която не можем“ 12.12.2019 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Валентин Турийски, дб За плъховете и хората 19.12.2019 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Катерина Георгиева „Андрогени и физическа работоспособност“ 05.12.2019 12:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц.Боян Нончев Съвременен диагностичен подход при възли на щитовидната жлеза 09.12.2019 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Ина Генева “Неврофизиологични методи в клиничната практика” 28.11.2019 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Емил Кумчев Бъбречна трансплантация-история,настояще, очаквания 25.11.2019 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Едуард Тилкиян Пункционната бъбречна биопсия при диагностиката на бъбречните заболявания 18.11.2019 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Наталия Присадова Какво е реалност и черни ли са “черните дупки”? 04.11.2019 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
доц. Илияна Стефанова “Стъпки по моста между науките” 17.10.2019 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
проф. Радка Масалджиева “Психилогия на решенията – ограниченията на разумния избор” 24.09.2019 14:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. д-р Силвия Генова, дм “Белодробният карцином в светлината на съвременните диагностични принципи” 11.07.2019 13:30 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. д-р Мария Атанасова, дм „Zika вирус – последният новодошъл“ 03.06.2019 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Донка Димитрова, дм „Обществено здраве – предизвикателства към професионалната компетентност“ 23.05.2019 11:00 II-ра аудитория на
Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив
Доц. д-р Весела Стефанова, дм “Приказка за пулпата” 18.06.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
Доц. д-р Николай Белев, дм “Развитие и възможности на лапароскопската чернодробна хирургия” 31.05.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. д-р Елеан Зънзов, дм „Тъканна експанзия в пластичната хирургия – културна реалност, превърната в перспективна медицинска концепция.“ 21.05.2018 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
Проф д-р Александър Йонков, дм „Предизвикателствата на неонаталната хирургия.“ 14.05.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. д-р Виктория Атанасова, дм „Функционалните храни – подкрепа на здравето и превенция на хроничните болести.“ 10.05.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. д-р Николай Сираков, дм „Да видиш невидимото.“ 26.04.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
Проф. д-р Борис Сакакушев, дм. „Спешната хирургия-настояще и бъдеще.“ 15.03.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
Доц. д-р Иван Ченчев, дм „PRF-богат на тромбоцити фибрин. Приложение в оралната хирургия“ 26.02.2018 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Калин Иванов, дф Допинг. История и тенденции. 26.10.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. д-р Радка Комитова, дм, мзм „За биофилмите и инфекциите, свързани с тях.“ 09.10.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Живко Пешев Ролята на патолога в диагностиката на туморите на плеврата 30.06.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Росица Манчева Съвременни материали с биомедицинско приложение 29.06.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Стела Димитрова Природните антиоксиданти :Какво знаем и какво не знаем за тях 29.06.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Илия Костадинов „Полза-риск при лечение на болката“ 05.06.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Анелия Биволарска Микроелементи-малката голяма необходимост 01.06.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Магдалена Стоева  Прогресът в медицинската физика и инженерство – оформя бъдещето на съвременното здравеопазване 31.05.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Мария Казакова  Предизвикателството “YKL-40” 15.05.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Тихомир Дерменджиев “Вагиналната инфекция-мултидисциплинарни аспекти“ 04.05.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Нешка Манчорова  „Технологии в университетското образование на 21 век“ 27.04.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Пенка Атанасова  ”Невропластичност или деменция-изберете сами“ 10.04.2017 12:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Албена Иванова „Роля на физическото възпитание и спорта във висшите училища“ 27.03.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Бурян Киров  „Кратка история на оперативното лечение на варикозата.“ 20.03.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Дора Терзиева „Мелатонин-една рисунка с думи“ 27.02.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Анастасия Тренова “ Нови насоки в лечението на Множествената склероза „ 23.02.2017 12:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Мария Манова “ МС – история до днес, история за утре „ 23.02.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Иванка Ненова-Чилова  Канцерогенен потенциал на антитуморната терапия – предсказуем ли е рискът? 20.02.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Росица Димова “ Какво знаем и какво не знаем за нежеланите инциденти и грешки в медицинската практика „ 02.02.2017 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Елена Димитракова “ Прееклампсия:TO sFlt OR NOT TO sFlt“ 30.01.2017 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Маринов „Функционална белодробна диагностика – история и перспективи“ 19.12.2016 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Денева-Койчева „Серумни маркери за ендотелна дисфункция“ 15.12.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Делев „Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия“ 12.12.2016 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Торньова „Приключение“ ли е учебният процес в Медицински универиситет“ 05.12.2016 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Маргарита Касърова – Трайкова „Съвременни подходи за подобряване на лекарствената ефективност“ 01.12.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Узунова „Иновативни полимерни структури в биомедицината“ 28.11.2016 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Лалабонова „Как да запазим усмивката“ 24.11.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Димов „Challenges in Surgery:Past ,Present and in the Future“ 21.11.2016 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Димитрова-Харуил „Кариес на ранното детство-управление и контрол“ 17.11.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц.Спасов „Лекарски грешки“ 24.10.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 доц.Горанова-Маринова „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки-кой, кога, защо?“ 19.09.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 проф.Цанова „Болката в ендодонтията“ 23.06.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 проф.Сираков “Изобразителното изкуство като образна диагностика“ 16.6.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Семерджиева  публична лекция 21.04.2016 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 проф.Стойкова „Умеем ли да съобщаваме лошата новина?“ 14.04.2016 14:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 проф.Гацева “За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактика“ 14.03.2016 11:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф.Матева ”P- value”– между статистическата и клиничната значимост“ 10.03.2016 11:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц Влахова публична  лекция „Препарационни граници за коронкови и мостови протезни конструкции, изработени по CAD / CAM технология“ 14.12.2015 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. д-р Петя Печалова, дм публична лекция 18.06.2015 12:30 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Кеворкян публична лекция 02.07.2015 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Порязова публична лекция, „Морфологични аспекти при метастази от аденокарциноми“ 20.04.2015 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Кръстева публична лекция, „Фронтална цефалометрия в ортодонтията“ 26.03.2015 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Стоянов публична лекция „Психиатрична валидност: възможна ли е научна психиатрия“ 11.12.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. П. Стефанова публична лекция 17.11.2014 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Илиан Дойков „Малко истини и малко неистини за българското здравеопазване“ 27.10.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Ивета Коева „Невробиология на тестиса“ 23.10.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Николай Бояджиев „Спорт и адаптация“ 20.10.2014 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Красимир Мурджев „История и развитие на общата гръдна хирургия“ 20.10.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Сакакушев „Взаимоотношенията пациент – хирург, конфронтация или колаборация“ 08.05.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Митков публична лекция 28.04.2014 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 доц. Дерменджиев „Алергията – предизвикателство за медицината на 21 век“ 24.04.2014 11:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. д-р Христо Добрев „Съвременна функционална диагностика на кожата“ 31.03.2014 14:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Людмил Пейчев публична лекция “Similia similibus curentur” 24.02.2014 13:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Грудева публична лекция  09.12.2013  13:00 II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
проф. Илиева публична лекция  28.11.2013  14:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
доц. Ватев публична лекция  28.11.2013  11:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив
 проф. Ставрев  „Развитие на дорзалната стабилизация на гръбнака в гръдно-поястният дял“  25.11.2013  15:00  II-ра аудитория на Аудиторен комплекс, МУ Пловдив