Състав на Център за Академично развитие

проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн Председател
проф. д-р Ани Кеворкян, дм Член
проф. Донка Димитрова, дм Член
проф. д-р Снежана Цанова, дм Член
доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм Член
Радка Малинова Член
Димитър Кръстев Член
Дориана Шумкова технически сътрудник