Състав на Център за Академично развитие

проф. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм Председател
доц. Ралица Райчева, дм Член
проф. д-р Федя Николов, дм Член
проф. д-р Людмил Пейчев, дм Член
проф. Биянка Торньова, дп Член
Грозданка Генова-Певичарова Член
Радка Малинова Член
Радослав Костов Член
Дориана Шумкова технически сътрудник
Екатерина Попмаринова технически сътрудник