Състав на Център за Академично развитие

проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн Председател
проф. д-р Ани Кеворкян, дм Член
проф. Донка Димитрова, дм Член
д-р Евгения Иванова Член
Радка Малинова Член
Димитър Кръстев Член
Дориана Шумкова технически сътрудник