Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Регистрация за "Академия по спешна медицина"

Уважаеми колеги,

регистрацията приключи.

Очаквайте организирането на

следващата "Академия по спешна медицина"