Регистрация на пасивни участници за Юбилейната научна конференция

mu1

 Регистрация на пасивни участници за Юбилейната научна конференция

Всички желаещи да присъстват на лекциите и презентациите на Юбилейната научна конференция могат да се регистрират като пасивни участници до 30.04.2015 г. на следния адрес:

 http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/bg_listener

All willing to attend the plenary lectures and presentations at the Anniversary Scientific Conference are welcome to register as passive participants till April 30, 2015 on the web-site:

 http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/en_listener