Регламент за подаване на документи за дипломиране след успешно положени държавни изпити в редовна сесия на студентите от ФДМ випуск 2020/2021 г.