Регламент на конкурса „Най-добър млад учен и най-добър утвърден учен“

Уважаеми колеги,

По време на поредната “Нощ на учените – 2016”, която ще се проведе на 30 септември 2016 год. (петък), Ректорът на МУ – Пловдив ще връчи две награди за принос в развитието на научно-изследователската дейност в Университета:

1.   Награда за най-добър млад учен до 40 годишна възраст или до 5 години след защита на дисертация за ОНС “доктор” (пост-докторант).

2.   Награда за най-добър утвърден учен над 40 годишна възраст. 

Наградите са индивидуални и се основават на научно-изследователска дейност на кандидата през последните 5 години (2012-2016) до момента на номинирането. 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА