prof-murdzheva-opaseniia-otnosno-530

Ректорът на МУ-Пловдив – проф. Мариана Мурджева, за новите предизвикателства във висшето образование