Ректорът на МУ-Пловдив проф. Мурджева за предизвикателствата