Ректорите на МУ-Пловдив и Университета „Намък Кемал“ в Текирдаг обсъдиха възможности за сътрудничество

Възможностите за бъдещо сътрудничество обсъдиха на официална среща днес ректорите на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Ангел Учиков, дмн и на Университета „Намък Кемал“ в Текирдаг, Турция – проф. Мюмюн Шахин. Тя се състоя в заседателната зала на МУ-Пловдив и на нея присъстваха още директорът на Центъра за международни отношения в турския университет – доц. д-р Хасан Селчук-Ети, генералният консул на Република Турция в Пловдив – Корхан Кюнгерю и част от ръководния екип на пловдивското висше училище.

Проф. Шахин благодари за осъществяването на визитата и представи ръководения от него университет, който заема водещо място сред висшите училища в Тракийски регион и е сред най-бързо развиващите се в Турция с 35 000 студенти. Той видя възможност за бъдещо партньорство между техния Медицински факултет и Института им по здравни науки с МУ-Пловдив.
Зам.-ректорът по качество и акредитация доц. д-р Веселина Кондева постави акцент на мястото на МУ-Пловдив в Рейтинговата система на висшите училища у нас и сертификацията по ISO стандарт, а зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова отчете намаляване на броя на турските студенти в университета през последните години.

Генералният консул Корхан Кюнгерю коментира, че вероятната причина за спада е изискването да се явяват на приравнителни изпити след дипломирането им, за да могат да упражняват професията в страната си и заяви желание за участва в среща със студентите – граждани на Република Турция, за да обсъдят проблемите.

„Тези, с които съм разговарял, са изключително доволни от образованието и пребиваването си в Пловдив. Бихме искали да се върне възходящата тенденция отпреди години, както и да разкрием възможности за българските студенти в Текирдаг“, каза дипломатът.

Институционалният Еразъм координатор на МУ-Пловдив проф. д-р Елена Фиркова представи актуална статистика, според която се наблюдава увеличение на броя на турските студенти по програма „Еразъм+“. Заедно с колегата си доц. Хасан Селчук-Ети обсъдиха сключването на Еразъм споразумение за обмен на студенти, докторанти и преподаватели, след което ще се пристъпи и към подписването на институционална спогодба.

Възможностите за осъществяване на сътрудничество в сферата на науката представи проф. д-р Николай Бояджиев – председател на УС на Научноизследователски институт на МУ-Пловдив.