Репортаж по радио Пловдив за напредъка на проект “ПЕРИМЕД”

Проект ПЕРИМЕД - пример за добра практика

Автор: Живка Танчева – Радио Пловдив