FP-biology1

Репортаж за първия в страната 3D био принтер по БНТ 1