Решения на ректорски съвет – Протокол № 7/14.04.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Я
НА РС – ПРОТОКОЛ № 7/14.04.2020 г.

1. Дистанционното обучение на стажант-лекарите, които се намират извън страната или нямат възможност за присъствено обучение, да стартира от 21.04.2020 г.

2. Създава се необходимата организация за дистанционно провеждане на семестриалните и държавни изпити в катедрите, като се отчита спецификата на изпитите по отделните дисциплини.

3. На сайта и на фейсбук страницата са публикувани горещи телефони и електронни адреси за връзка на студентите с основните звена.

4. На сайта на университета е публикувана информация относно заплащане по банков път на наемите в трите студентски общежития.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ