Екип изпълнение

Научен съвет
Председател на Научния съвет
Проф. д-р Илия Илиев, дб
Пловдивски университет „П. Хилендарски“
Научен борд
Проф. Илия Илиев, дб
ПУ „Паисий Хилендарски“
Председател на Научния съвет
Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Медицински университет – Пловдив

Член на Научния борд
Проф. Д-р Борис Шивачев
ИМК „Акад. Ив. Костов“, БАН-София

Член на Научния борд
Научни екипи по работни пакети
Научен екип на Работен пакет WP1
проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Ръководител на Работен пакет WP1
Д-р Елина Белева, дм
Научен екип на Работен пакет WP2
Доц. д-р Веселина Горанова, дм
Ръководител на Работен пакет WP2
Научен екип на Работен пакет WP3
Проф. д-р Вили Стоянова, дм
Ръководител на Работен пакет WP3
Д-р Христо Иванов, дм
Александър Линев, биолог
Иван Желязков, биолог
Научен екип на Работен пакет WP4
Доц. д-р Мария Спасова, дм
Ръководител на Работен пакет WP4
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Д-р Хасан Бурнусузов, дм
Д-р Мария Ивановска, дм
Научен екип на Работен пакет WP5
Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Ръководител на Работен пакет WP5
Д-р Ивайло Минев, дм
Д-р Георги Павлов, дм
Д-р Костадин Чифлигаров, дм
Д-р Катерина Ангелова
Научен екип на Работен пакет WP8
Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Ръководител на Работен пакет WP8
Координатор на научния екип на МУ-Пловдив
Доц. Бисера Пиличева, дф
Яна Георгиева-Гвоздева