Екип за организация и управление на проекта

 

Управителен съвет
Ръководител на проект
Член-кореспондент Проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Ректор на Медицински университет – Пловдив
Председател на Управителния съвет на Центъра за компетентност
Член на Управителния съвет
Проф. д-р Запрян Козлуджов
Главен секретар на ПУ „Паисий Хилендарски“
Член на Управителния съвет
Проф. д-р Росица Николова
Директор на Институт по минералогия и кристалография „Акад. „Ив. Костов“, БАН, София
Координатор на проекта
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Ректор на Медицински университет – Пловдив
Екип за управление
Работна група „Право“
Адвокат Иво Кемалов
Експерт „Право“, Ръководител Работна група „Право“
Юрист Милена Славева
Експерт „Право“
Екип за управление
Работна група „Инфраструктурни дейности“
Инженер Вартерес Кочиян
Експерт „СМР“
Проф. д-р Невена Милева
Експерт „Управление и изпълнение на инфраструктурни проекти”
Екип за управление
Работна група „Финанси“
Георги Тилов
Счетоводител на проекта
Радка Малинова
Експерт „ТРЗ“
Лидия Данчева
Финансов експерт
Ивелина Гаврилова
Финансов експерт
Вяра Пангарова
Финансов експерт
Екип за управление
Работна група „Административни дейности“
Инж. Нина Атанасова
Административни дейности (Администратор на проекта)
Ангелина Калофова
Административни дейности (Асистент на проекта)
Илиана Саханджиева
Счетоводител
Анелия Кехайова
Административни дейности
Дейности по публичност и визуализация
Дора Йорданова
Екпсерт „Експерт масови комуникации и връзки с обществеността“