Обява за набиране на изследователи по WP8 по проект ПЕРИМЕД