Екип експерти от катедра по микробиология и имунология

 

 

Позиция в научния екип Научен екип
Катедра по миробиология и имунология
Портрет Ръководител на научен екип Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Екпсерт изследовател Проф. д-р Христо Тасков, дмн
Екпсерт изследовател Доц. д-р Мария Атанасова, дм
Екпсерт изследовател Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, дм
Екпсерт изследовател Д-р Петя Гарджева
Екпсерт изследовател Д-р Йордан Калчев, дм
Екпсерт изследовател Д-р Гергана Ленгерова
Екпсерт изследовател Д-р Александра Балджиева
Екпсерт изследовател Д-р Мартина Божкова
Екпсерт изследовател Д-р Милен Христозов
Екпсерт изследовател Д-р Андреана Ангелова
Катедра по епидемиология и МБС
Екпсерт изследовател Проф. д-р Ани Кеворкян, дм
Катедра по образна диагностика
Екпсерт изследовател Доц. д-р Силвия Кръстева, дм
Катедра по гастроентерология и хепатология
Екпсерт изследовател Доц. д-р Владимир Андонов, дм