Събития

Предстоящи събития

Индикативен период на провеждане Събитие Цели и очаквани резултати
май, октомври 2021 Организиране на научен форум на на учените от НУКБПИ Представяне на резултати от дейността по проекта
октомври 2021 Организиране на форум на BBMRI-ERIC на учените от НУКБПИ Представяне на резултати от дейността по проекта

Оценка на възможности за съвместни научни проекти

септември 2021 Организиране на ден на отворените вратис потенциални потребители на НУКБПИ и BBMRI.bg Увеличаване на публичната видимост на НУКБПИ