Ревматолози от страната се включиха в интерактивен курс по ядрено-магнитен резонанс в МСТЦ

Специалисти от цялата страна взеха участие в интерактивен курс по ядрено-магнитен резонанс в ревматологията, който се проведе в Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив.

Лекционно и практическо обучение се проведе под ръководството на Prof. Kay Geert Hermann и Prof. Denis Poddubnyy – изтъкнати немски специалисти в областта. Чуждестранните лектори останаха впечатлени от възможностите, които предлага Медицински симулационен тренировъчен център за своите възпитаници и изявиха желание за провеждане на бъдещи съвместни проекти и обучения. Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе зам.-ректорът по проектна дейност проф. д-р Николета Трайкова, дм.

През първия ден на курса бяха засегнати теми, свързани с нормалните и патологичните магнитно-резонансни находки на аксиален скелет и сакроилиачни стави, както и приложението на изкуствен интелект в помощ на диагностиката на заболяванията в ревматологията.

Водещи лектори на събитието бяха деканът на Медицински факултет проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм, доц. д-р Катя Дойкова, дм, и д-р Александар Маринков от УМБАЛ „Каспела“ и екипът на д-р Диана Димитрова от УМБАЛ „Св. Георги“.

Участниците в курса изразиха удовлетворение от възможността да обогатят своите знания и умения под менторството на водещи експерти.