Резултати от фотографския конкурс „Моят университет“

В периода 19 април – 15 май 2023 г. в МУ-Пловдив се проведе инициираният от Библиотечно-информационния център фотоконкурс на тема „Моят университет“.
Целта беше чрез тази активност да се предостави форум за изява на творческия потенциал и фотографските умения на участниците с фокус върху университета, като най-добрите творби да бъдат популяризирани, вкл. като станат част от интериора на петте библиотеки на БИЦ.

40 преподаватели, студенти и служители от университета изпратиха 116 фотографии в обявения срок. Съгласно регламента и темата на конкурса, до участие бяха допуснати 77 фотографии от 33 автори.
Жури в състав: проф. д-р Благой Маринов, дм – председател, Тодор Ненов и Надежда Витковска – членове, отличи 3 фотографии и присъди следните награди:

I награда – грамота и 400 лв. за фотографията „С любов към знанието!“ с автор Даниан Георгиев, студент в 4 курс, специалност „Медицина“;

II награда – грамота и 300 лв. за фотографията „Иновацията е специфичният инструмент за еволюцията на медицината“ с автор Анастасия Серафимовска, студентка в 3 курс, специалност „Медицина“;

III награда – грамота и 200 лв. за фотографията „Амбиция“ с автор Десислава Георгиева, студентка в 3 курс, специалност „Дентална медицина“.

От името на организаторите отправям поздравления към отличените и благодаря на всички участници за проявената активност и креативност!

Очаквайте предстоящите Дни на Библиотечно-информационния център в края на м. октомври, когато част от фотографиите ще бъдат експонирани в библиотеките на БИЦ.
Мая Урумова, директор БИЦ