Рeзултати от петото издание на конкурса „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от лекар-писател 2019“

РЕЗУЛТАТИ
От Петото издание на конкурса
„Най-добър превод от френски език на художествен текст,
публикуван от лекар-писател / 2019“

Награда на Ректора на МУ – Пловдив /2019
Мирослав Стойчев, ІІ курс, спец. медицина, МУ-Пловдив

ІІ място − Красимир Коцев, І курс, спец. зъботехника, МУ-Пловдив
ІІІ място – Мария Попова, І курс, спец. приложна лингвистика, ПУ

Честито на победителите и поздравления за всички участници!