Резултати от шестото издание на конкурса „Най-добър превод от френски език на художествен текст публикуван от писател – лекар“