Резултати от студентския конкурс за най-добър превод от френски език на художествен текст от лекар писател