Най-добър лектор- Резултати – втори сем. 2019-20-v2

Резултати от студентското проучване за качеството на преподаване