Резултати по ПРОЕКТ 2019-1-PL01-KA203-065205

Уважаеми колеги,
      
      Информираме Ви, че в рамките на ПРОЕКТ № 2019-1-PL01-KA203-065205 „Интердисциплинарност, мултикултурализъм и работа с пациента в нестандартна ситуация в контекста на провеждане на дидактични занимания в областта на медицинските и здравните науки в Симулационни медицински центрове“ е издаден учебник на български и английски език.


       

Главен координатор на проекта е Ополско медицинско училище, гр. Ополе, Полша.
Партньори: Висше Медицинско Училище в гр. Опава, Чешка Република и Медицински унивреситет –Пловдив, гр. Пловдив, България.
Координатор на проекта за МУ-Пловдив: доц. Гергана Петрова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив;
Изследовател: гл. ас. Валентина Лалова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив.
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД