Резултати от изборите за УС на МНД „Асклепий” (21.11.2013 г.)

Резултати от изборите за УС на МНД „Асклепий”,

проведени на Общото събрание от 21.11.2013 г.

 

Председател

Доц. д-р Благой Маринов, дм

МФ

1.     Д-р Делян Делев

2.     Иван Шекерев

ФФ

11.     Ас. Димитър Пенков

12.     Георги Вълчев

ФДМ

11.     Д-р Севда Рималовска  

12.     Д-р Благовеста Янева

ФОЗ

11.     Д-р Нина Мусурлиева

12.     Ас. Борис Тилов

МК

11.     Мария Божкова

12.     Пламен Спасов