Резултати от конкурса за превод от френски език

РЕЗУЛТАТИ от конкурса за превод  от френски език Уважаеми колеги,Ръководството на Международния отдел на МУ-Пловдив има удоволствието да Ви съобщи резултатите от обявения на 20.03.2015 г. конкурс за превод от френски език на публикуван художествен текст, чийто автор е лекар.Комисията, под председателството на  чл.- кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, реши да присъди:

Първа награда за превода на Мартин Дизов, студент в Медицинския факултет на  МУ – Пловдив. Втора награда за превода на Веселина Стоянова, студентка във Факултета по фармация на МУ – Пловдив.

Поздравяваме  авторите на отличените преводи, както и останалите  участници, за успешното  им представяне в конкурса.Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД