РЕЗУЛТАТИ от СЕЛЕКЦИЯ за КУРС по НУКЛЕАРНА ФАРМАЦИЯ

Медицински Университет – ПловдивМеждународно сътрудничество и проектна дейност

РЕЗУЛТАТИ РЕЗУЛТАТИ oт процедура за селекция на студенти по медицина и фармация

за участие в международна интензивна програма за обучение по нуклеарна фармация и нуклеарна медицина(рег. № 2012-1-BG1-ERA10-07058):

  ИНТЕГРИРАЩ КУРС ПО НУКЛЕАРНА ФАРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И (РАДИО)ХИМИЯ   NuPhICos  

Програмата ще се проведе в МУ-Пловдив, 02.09.-16.09.2012 г. със съдействието на ПУ-Пловдив и Медицински университет-София. Партньори в програмата: National Technical University оf Athens (Гърция); Kaunas University оf Technology (Литва); Polytechnic Institute оf Lisbon – School Of Health Technology оf Lisbon (Португалия); Riga Technical University (Латвия); Budapest University оf Economic Sciences (Унгария); University оf Zagreb (Хърватска); Ankara University & Yildiz Technical University (Турция).

Кредити: 4

За участие в селекцията: студенти от специалностите фармация и медицина (от 1-ви до 3-ти курс) попълват молба, която се сваля от сайта на МУ-Пловдив.

Изисквания: владеене на английски език; минимален успех до момента 4,50; минимален успех по медицинска физика – 5,00.ВАЖНИ ДАТИКраен срок за подаване на заявление: 30.06.2012Резултат от селекцията: 10.07.2012

  Заявление за селекция  

Допълнителна информация – Еразъм бюро, МУ-Пловдивг-жа София Гонева 032/64-30-11